Na stronie zamieszczono nowe materiały dydaktyczne, przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU

Lista lektur do przedmiotu Krytyka przekładu
(w kolejności pojawiania się na zajęciach)

 1. Edward Balcerzan, Tajemnica istnienia (sporadycznego) krytyki przekładu. W: Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki, 2009.
 2. Agata Sadza, „Narratologia” Mieke Bal. „Przekładaniec” 2013 nr 27.
 3. Carol Maier, Reviewing and criticism. W: Routledge Encyclopedia of Translation Studies, ed. Mona Baker, Gabriela Saldanha, 2nd ed., Routledge 2009.
 4. Ewa Kraskowska, Porównywanie jako metoda krytyki przekładu. "Tekstualia" 2018 nr 3 (54).
 5. James Holmes, The Name and Nature of Translation Studies [1972]. W: The Translation Studies Reader, ed. L. Venuti, 1988.
 6. Tomasz Bilczewski. Intinerarium II. „Znoszony łachman ciała”: ‘Sailing to Byzantium’ W.B. Yeatsa. W: Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Kraków 2010.
 7. Peter Newmark, Translation Criticism. W: A Textbook on Translation, 1988.
 8. André Lefevere, Beyond the Process. Literary Translation in Literature and Literary Theory. In: Translation Spectrum, ed. Marylin Gaddis Rose, 1981.
 9. Gayatri Chakravorty Spivak, Polityka przekładu. Przeł. Dorota Kołodziejczyk. W: Współczesne teorie przekładu. Antologia, pod red. Piotra Bukowskiego i Magdy Heydel, 2009.
 10. Julian Tuwim, Traduttore – traditore. W: Pegaz dęba, czyli panopticum poetyckie, 1950.
 11. Julian Tuwim, Czterowiersz na warsztacie. Ibidem.
 12. Edward Balcerzan, „Zażenowana mortadela”. Translatorskie komedie omyłek. W: Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki, 2009.
 13. Maria Piotrowska, System oceniania. W: Proces decyzyjny tłumacza. Podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego, 2007.
 14. Joanna Dybiec-Gajer, Analiza punktów krytycznych. W: Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego, 2013.
 15. Stanisław Barańczak, „Wiatr porywisty na wysokości pupy” albo: Jak zarżnąć tępym nożem poezję amerykańską (poradnik praktyczny w sześciu punktach). „Tygodnik Powszechny” 1994 nr 43.
 16. Grzegorz Musiał, „Zaczepiony przez Sybillę, śmiertelnik odpowiedział” (Norwid w odpowiedzi Deotymie). „Tygodnik Powszechny” 1994 nr 47.
 17. Stanisław Barańczak, Sam tego chciałeś, Grzegorzu Musiale. „Tygodnik Powszechny” 1994 nr 49.
 18. Tadeusz Pióro, Ameryka, Ameryka! Grzegorza Musiała. „Literatura na Świecie” 1994 nr 12.
 19. Krzysztof Hejwowski, Płeć i rodzaj gramatyczny w przekładzie. W: Translatio i literatura. Pod red. Anny Kukułki-Wojtasik, 2011.
 20. Lori Chamberlain, Gender a metaforyka przekładu. Przeł. Agata Sadza. W: Współczesne teorie przekładu. Antologia, pod red. Piotra Bukowskiego i Magdy Heydel, 2009.
 21. Anna Kowalcze-Pawlik, Uwolnić Charybdę, pokochać Skyllę. O po-tworności przekładu, „Przekładaniec” 2010 nr 2 (24).
 22. Tomasz Bilczewski, Tłumione, wyparte, ciemne: przekład i ciało. W: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX w., pod red. Hanny Gosk i Bożeny Karwowskiej, 2008.
 23. Anna Majkiewicz, Czy dopuścić kobiety do głosu? Socjokulturowe aspekty przekładu i przekład emancypacyjny. W: Socjologiczne aspekty przekładu, pod red. Piotra Fasta, 2004.
 24. Bożena Tokarz, Model przekładu a stereotyp płci. W: Płeć w przekładzie, pod red. Piotra Fasta, 2006.
 25. Anna Duszak, Anna Jopek-Bosiacka, Grzegorz Kowalski Tekst naukowy i jego przekład, 2015.
 26. Katharina Reiss, Translation Criticism - The Potential & Limitations.
 27. Berman Toward, Translation Criticism Excerpt

 


W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem